Pracownie

Pracownia Gospodarstwa Domowego.
W Pracowni Gospodarstwa Domowego uczestnik ma możliwość: nauki przygotowania prostych posiłków; poznania i obsługiwania sprzętu gospodarstwa domowego zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ (m.in.: gofrownicy, czajnika bezprzewodowego, kuchenki elektrycznej i mikrofalowej, pralki, żelazka, robota kuchennego, itd.)
Zajęcia te uczą podopiecznych samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Wpływają pozytywnie na samopoczucie, wzmacniają poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości, poczucie odpowiedzialności i zaradności życiowej, a także uczą wykonywania pracy zespołowej. Pracownia ma na celu naukę podstawowych czynności przydatnych w życiu codziennym takich jak: gotowania, przygotowania różnych potraw. Uczy korzystania z przepisów kulinarnych, porcjowania i wydawania potraw.

pracownia kulinarna 3  pracownia kulinarna 4

pracownia kulinarna 1 pracownia kulinarna 2

pracownia kulinarna 5 pracownia kulinarna 6

W pracowni tej uczestnicy:
poznają sposoby sporządzania potraw i prostych dań (kanapek, zup, sałatek, deserów, ciast) samodzielnego przyrządzania i podawania potraw co pozytywnie wpływa na samopoczucie, wzmacnia poczucie własnej wartości,
poznają budowę sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń kuchennych a także zasady posługiwania się nimi (takimi jak: kuchenka, piekarnik, robot kuchenny, zmywarka),
uczą się samodzielności nakrywania i dekoracji stołu oraz zachowania się przy stole,
zapoznają się z wartościami odżywczymi poszczególnych ziół, przypraw, warzyw i owoców, a także zasad zdrowego żywienia,
uczą się przechowywania żywności,
uczą się przygotowania posiłków na specjalne okazje np. z okazji świąt, co zazwyczaj poprzedzone jest rozmowami na temat tradycji obrzędów kultywowanych w rodzinach uczestników i w naszym kraju,
uczą się utrzymania porządku i higieny w pracy z żywnością oraz wykonywanie czynności porządkowych (mycie naczyń, zamiatanie i mycie podłogi itp.)
Uczestnicy poznają również sklepy i miejsca, w których robi się zakupy, dokonują zakupów ze szczególnym uwzględnieniem cen, terminów przydatności do spożycia produktów, zapoznania się z informacjami o danym towarze, poprzez czytanie instrukcji na ulotkach i opakowaniach.

Pracownia Komputerowa
W pracowni komputerowej podopieczni uczą się praktycznej obsługi komputera - poznawanie funkcjonalności systemu operacyjnego, zarządzanie plikami i folderami, naukę edycji tekstu, tworzenie prostej grafiki komputerowej, drukowanie, kserowanie, posługiwanie się aparatem cyfrowym. Dużą uwagę sprowadza się na pracę w edytorze tekstu WORD - kształcenie umiejętności poprawnego rozmieszczania tekstów na stronie, zmianę stylów, wielkości czcionek, kopiowania i przenoszenia tekstu oraz tworzenia tabel i formatowania ich. Podopieczni mają również możliwość korzystania z internetu w celu poszerzania swoich zainteresowań i wiedzy przez: czytanie aktualnych wiadomości z kraju i ze świata, zapoznanie z ofertą kulturalną na terenie miasta, przeglądanie galerii reprodukcji malarstawa, przeglądanie stron internetowych ulubionych seriali, artystów i aktorów.

 

pracownia komputerowa 1 pracownia komputerowa 2

pracownia komputerowa 3 pracownia komputerowa 4

pracownia komputerowa 5 pracownia komputerowa 6


W pracy z komputerem wykorzystywane są gry i programy edukacyjne w celu podtrzymywania i rozwijania umiejętności szkolnych, a także różnego rodzaju prace plastyczne i dydaktyczne rozwijające spostrzegawczość i umiejętności logicznego myślenia, uwagę i koncentrację oraz pamięć.

Pracownia Plastyczno-Artystyczna
Pracownia plastyczna jest miejscem, w którym wiele osób „wydobyło" swoje ukryte talenty. Arteterapia wykorzystuje różnorodne techniki. Powstają obrazy malowane pastelem suchym lub olejnym, malowane farbami: akwarelowymi, plakatowymi, rzadziej olejnymi. Wykonywane są również prace z papieru (kwiaty, ozdoby, torebki) oraz kartki okolicznościowe, z masy solnej czy papierowej (figury, naczynia) oraz piękne okolicznościowe kompozycje,a także uwielbiana przez naszych uczestników metoda decoupage. Pracownia plastyczna podejmuje różnorodne metody i formy pracy zgodne z indywidualnym programem aktywizująco – wspierającym dla każdego uczestnika. W pracowni tej terapeuci czuwają nad doskonaleniem uzdolnień, pobudzaniem wyobraźni twórczej, usprawnianiem zdolności manualnych poszczególnych uczestników. Pracownia ta jest wyposażona w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce konieczne do wykonywania podstawowych prac.

Plastyczna5  Plastyczna6


W pracowni plastycznej (artystycznej) wykonywane są następujące prace:
modelowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, wspólne tworzenie obrazów, prace ze sznurkiem sizalowym mające na celu naukę samodzielnego wykonywania czynności będących przedmiotem ćwiczeń, jak również stymulowanie, procesów wyobraźni i twórczego działania oraz pobudzenie do spontanicznej twórczości plastycznej poprzez rozładowanie napięcia emocjonalnego, wszelkie robótki są doskonałym ćwiczeniem rąk. Rozwijają zdolności manualne uczestników, precyzję ruchów, uwagę oraz orientację w przestrzeni, prace praktyczno- techniczne takie jak: szydełkowanie, dzierganie na drutach, które są doskonałym ćwiczeniem rąk, a dodatkowym ich walorem jest końcowy efekt.Odpowiednio dobrana praca wpływa na domownika uspakajająco, mobilizująco. Zajęcia te mają na celu rozładowywanie napięcia emocjonalnego odwrócenie uwagi od doznań chorobowych, umożliwiają kształtowanie i rozwój zdolności manualnych w zakresie posługiwania się igłą, nożyczkami. Uczestnicy wykonują także aplikacje tzn. wzory naszywane na tło, do ozdabiania poduszek, makatek i obrusów. Uczą się jak planować i rozmieścić rysunek na płótnie, dobrać odpowiednie kolory nici i rodzaj ściegu,
nauka pozyskiwania i suszenia darów natury (ziół, roślin, owoców, grzybów, traw, kwiatów, szyszek). Uczestnicy zajęć uczą się również poczucia estetyki piękna, poprzez wykonywanie różnych prac tj. bukietów, obrazów, form przestrzennych wykonane z darów natury. Uczestnicy zajęć wykonując pracę ćwiczą umiejętności manualne, pobudzają wyobraźnię i twórcze myślenie.

Plastyczna1  Plastyczna2

Plastyczna3  Plastyczna4


Zajęcia w warsztacie plastycznym dają uczestnikom możliwość wyrażenia tych przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach. Pozwalają na odreagowanie emocji i napięć. Zajęcia te są zazwyczaj powiązane z tematyką całodziennej pracy, z treściami środowiska społeczno-przyrodniczego. Niekiedy mają charakter swobodnej ekspresji, która daje możliwość wyobraźni pozwalając na własną inwencję twórczą. Uczestnicy korzystają z różnorodnych materiałów, narzędzi i pomocy np.: płótna, papieru, modeliny, bibuły. Wykorzystują różnorodne techniki od szkicowania poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie, klejenie do lepienia z gliny, masy solnej i papierowej oraz zdobnictwo. W ramach zajęć wykonują prace z modeliny, figurki i kompozycje z masy solnej, ozdoby, stroiki świąteczne, kompozycje z suszonych kwiatów, malują obrazy a także tworzą je z resztek tkanin, skóry, gałązek, szyszek. Zajęcia w tym warsztacie mają na celu wszechstronne rozwijanie osobowości uczestnika, usprawnianie manualne, ćwiczenia koordynacji oka i ręki, ćwiczenia spostrzegawczości i uwagi.

Pracownia techniczna
Pracownia ze względu na specyfikę zajęć skupia głównie mężczyzn, choć nie jest to regułą. Użytkownicy pod nadzorem terapeuty posługują się urządzeniami do obróbki drewna takimi jak piły, szlifierki, wiertarka. Wykonują proste prace jak szlifowanie, czyszczenie papierem ściernym drewnianych powierzchni, malowanie. W pracowni wykonywane i naprawiane są proste meble, reperowane urządzenia gospodarstwa domowego, powstają ozdoby i ramki z drewna. Wśród dzieł są również obrazy wypalane na drewnie.
Rehabilitacja zawodowa prowadzona w tej pracowni, to głównie przebieg prostych czynności związanych z wykonywaniem prac w drewnie, z nabyciem umiejętności samokontroli tempa pracy, posługiwaniem się ręcznymi narzędziami, elektro-narzędziami do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. Wykonanie czynności ma na celu osiągnięcie przez uczestników maksymalnej samodzielności i zaradności wynikającymi z życia codziennego. Pracownia stolarska wyposażona jest w warsztat do obróbki drewna. Materiałem do pracy jest głównie drewno i szkło.
Celem zajęć jest rozwijanie zdolności manualnych uczestników, nauka obróbki drewna, nauczenie rozplanowania i rysowania ornamentów, co rozwija to zdolności manualne. Uczestnicy zapoznają się także z podstawowymi czynnościami technologicznymi, uczą się świadomego i planowanego działania oraz pracy z narzędziami służącymi do naprawy uszkodzonego sprzętu.

Sala Rehabilitacyjna
Podstawowym celem zajęć na sali rehabilitacyjnej jest uaktywnienie fizyczne uczestników. Ze względu na różnorodność schorzeń i kondycję psychiczną naszych podopiecznych, uwzględniamy zasadę indywidualizacji jeśli chodzi o dobór ćwiczeń. Program rehabilitacji ruchowej jest kompleksowym procesem oddziaływania, na który składa się między innymi: masaże, gimnastyka korekcyjna mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie wadom postawy i dysfunkcjom narządu ruchu, ćwiczenia specjalistyczne -zlecone przez lekarza, ćwiczenia ogólno usprawniające, manualne, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe ,ćwiczenia przy muzyce z elementami choreografii) mające na celu: podtrzymanie ogólnej sprawności ruchowej, usprawnianie motoryczne, rozładowanie napięć psychicznych, poprawę stanu psychofizycznego, polepszenie samopoczucia, pobudzenie aktywności, stymulowanie samodzielności. Osoby sprawne fizycznie biorą udział w zajęciach o charakterze sportowym – gry zespołowe, biorą także udział w zawodach sportowych.

sala rehabilitacyjna 1  sala rehabilitacyjna 2

sala rehabilitacyjna 3  sala rehabilitacyjna 4

sala rehabilitacyjna 5  sala rehabilitacyjna 6

sala rehabilitacyjna 7

Cele działania pracowni to:
- uaktywnienie fizyczne;
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej;
- poprawa koordynacji ruchowej;
- kształtowanie prawidłowej postawy ciała;
- redukcja nadmiernej masy ciała;
- utrzymanie i wzmocnienie siły mięśniowej;
- likwidacja przykurczów;

Sala wyciszeń

sala wyciszeń 1 sala wyciszeń 2

 

 Sala konferencyjna

sala konferencyjna 1 sala konferencyjna 2

sala konferencyjna 3

sala konferencyjna 4 sala konferencyjna 5