Pracownicy

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sławoborzu
Elżbieta Peszczyńska

Ela Peszczyńska 2

 

 

Renata
Zakrzewska Cąkała
Instruktor terapii zajęciowej/
asystent osoby niepełnosprawnej

 Renata Zakrzewska-Cąkała

 

Justyna Śmigasiewicz
Instruktor terapii zajęciowej/
asystent osoby niepełnosprawnej 

Justyna Śmigasiewicz 

 

 

Elżbieta Kozera
Pracownik gospodarczy

Elżbieta Kozera 

 

Marek Szczepański
Pracownik gospodarczy / konserwator

 Marek Szczepański