O nas

Na mocy uchwały Rady Gminy Sławoborze nr XLII/252/14 z dnia 28 marca 2014 roku z dniem 1 czerwca 2014 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławoborzu funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Sławoborze działająca w formie jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

SDS 1


Jednostka została wyodrębniona ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu, gdzie wcześniej funkcjonowała nieprzerwalnie od 29 grudnia 2008r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławoborzu jest ośrodkiem wsparcia prowadzonym w formie placówki dziennego pobytu i skierowanym do osób z zaburzeniami psychicznymi zwanych uczestnikami, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w zakresie przystosowania do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Dom przeznaczony jest dla w 25 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
• osób przewlekle psychicznie chorych (typ A)
• osób z upośledzeniem umysłowym (typ B)

hol 1 hol 3

hol 2

W ramach zajęć ŚDS, uczestnicy mogą skorzystać m.in. z zajęć artystycznych, treningu codziennych umiejętności, zajęć ruchowych, warsztatów i konsultacji indywidualnych z psychologiem, wsparcia psychiatry, a także ze sprzętu, dostępnego na siłowni. Raz w miesiącu w ŚDS odbywają się imprezy tematyczne (Wigilia, bal karnawałowy, Walentynki, Dzień Kobiet, spotkanie Wielkanocne, wycieczki plenerowe, grzybobranie itp.), w których oprócz uczestników- bardzo często biorą udział przedstawiciele społeczności lokalnej.

Celem placówki jest zapewnienie oparcia społecznego osobom niepełnosprawnym intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, które mają trudności w życiu codziennym, w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie psychoedukacji i spraw bytowych.

Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy:

1) Świadczenie na poziomie obowiązujących standardów usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i psychoedukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb,
2) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym społeczności lokalnej.
3) Umożliwienie pełnienia jak najwięcej liczby ról społecznych w rodzinie, środowisku, instytucjach.

 

Do pobrania:

- Zasady przyjęć do ŚDS,

- Zarządzenie Wójta Gminy Sławoborze w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu typu A,B.

- Program działalności ŚDS - typ A i B,

- Program działalności ŚDS - typ C,

- Plan pracy na 2016 rok,

hol 4 hol 5

 

altana