Start

VIII SPARTAKIADA ‘’ NA LEŚNEJ’’

Spartakiada2019 03VIII SPARTAKIADA sportowym „ Na Leśnej” to impreza o charakterze sportowo – rekreacyjnym a zarazem integracyjnym dla osób niepełnosprawnych ze środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej powiatu świdwińskiego i okolic ( ok. 150 osób, w tym 110 niepełnosprawnych) Impreza odbyła się w Sławoborzu, ul. Kołobrzeska– tereny rekreacyjne przy stadionie w Sławoborzu.

Osoby niepełnosprawne wzięły udział w licznych konkurencjach sportowych, dla wszystkich przygotowany został poczęstunek, zabawa taneczna. Każda drużyna otrzymała puchar i nagrody rzeczowe. Zadanie miało na celu zwiększenie poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych, poczucia sprawstwa, wzmocnienia wiary we własne możliwości oraz integrację społeczną.
Dzięki cyklicznym spotkaniom, regularności i powtarzalności w działaniu poprzez takie działania, istnieje ogromna szansa na zwiększenie świadomości społecznej, budowania właściwych relacji, wzmacnianie zrozumienia i tolerancji. Tylko poprzez działania i bezpośrednie kontakty jesteśmy w stanie przełamywać bariery, stereotypy i uprzedzenia
W tym roku nasze zaproszenie na imprezę przyjęły Środowiskowe Domy Samopomocy z : Klępczewa, Świdwina, Połczyna Zdroju, Sianowa, Białogardu i Trzynika.